Ιστορία

 

istoria

Η ιδέα της δράσης, η Θεσσαλονίκη Αλλιώς, προέκυψε από την ανάγκη να διοργανωθεί το καλοκαίρι του 2010 ένας διαφορετικός εορτασμός για τα εικοστά γενέθλια ενός από τα παλαιότερα free press στην Ελλάδα, της parallaxi. Αυτός ο εορτασμός ήταν μόνο η αρχή ένος μεγάλου ταξιδιού με δεκάδες δημιουργικούς σταθμούς και σημαντικά αποτελέσματα για την πόλη.

Παρεμβάσεις πολιτιστικού, αρχιτεκτονικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του αστικού ιστού της πόλης, στο πλαίσιο μιας ευρείας συνέργειας ετερόκλητων δυνάμεων, με κύριους άξονες την εξωστρέφεια και τη δημιουργία, αλλά και έχοντας την κοινωνική προσφορά, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αστική συνείδηση σε πρώτο πλάνο.

Φιλοσοφία του Θεσσαλονίκη Αλλιώς είναι ότι την εικόνα της πόλης την καθορίζει όχι μόνο η συμπεριφορά των αρχών της, αλλά και των πολιτών της. Μόνο μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία και την επιτυχή μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς» μπορεί να αλλάξει ωφέλιμα και αποδοτικά το πρόσωπο της πόλης. Αρκεί να δοθεί βήμα στην εκφραση των δημιουργικών μυαλών και ομάδων, προς μια κατευθυνση συμπραξης και συνέργειας, με την προοπτική να τεθεί ως συλλογικός στόχος η πορεία της πόλης στον μέλλον.Με προτάσεις αξιοπόιησης του δημόσιου χώρου από τους ίδιους τους πολίτες, προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και μιας κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, με ανοιχτό και διαρκές κάλεσμα των αρχών, χωρίς αποκλεισμούς σε όσους μπορούν να συνεισφέρουν σε ενδυνάμωση και ενίσχυση πρωτοβουλιών που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην πόλη.

Οι δράσεις του Θεσσαλονίκη Αλλιώς σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημιουργικών ομάδων, θεσμικών φορέων, ιδιωτικών πρωτοβουλιών και εθελοντών που έγινε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Με βασικούς άξονες κίνησης τη διαχείριση του δημοσίου χώρου, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον πολιτισμό, η Θεσσαλονίκη αλλιώς παρεμβαίνει διαρκώς στην καθημερινότητα της πόλης, αφήνοντας πίσω νέους θεσμούς και υποδομές που θα αξιοποιήσει η πόλη στο μέλλον.

Την υλοποίηση των δράσεων αναλαμβάνει μια δημιουργική ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους χάρη στην κινητοποίηση και την πολύτιμη προσφορά εκατοντάδων εθελοντών.

Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς είναι ένα αστικό πείραμα που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

**εικονογραφία Χάρης Τσέβης