Συμμετέχοντες

 

Γκραφιτάδες: Apset, Zofos, Jamer, Sive, Ser-Simoni, Nar

Studio χορού ΚΙΝΟΥΜΕ, ομάδα Die Wolke

Κουαρτέτο «Αιμίλιος Ριάδης»

 

Κρούση

Η θεατρική ομάδα «Παπαλάνγκι»

KΘΒΕ

Μουσείο Φωτογραφίας

British Council

 

95ο νηπιαγωγείο

64ο δημοτικό

30ο γυμνάσιο

 

Επίκουρος καθηγητής Γιώργος Άγγελοπουλος

Μαρία Σιτζόγλου (συντονίστρια εκπαιδευτικού προγράμματος)

Ελένη Σβυριάδη (συντονίστρια συνολικής δράσης)

Τι σχεδιάζουμε