Εξωτερικό
Anja Schwetje (Ειδήμων διαχείρισης σκουπιδιών, Βερολίνο), Apogee information system, Ares Kalantidis (ειδήμων city branding, Βερολίνο), Euclid Network, Gunnar Uldall (γερουσιαστής, Αμβρούργο), Jan Gehl (αρχιτέκτονας, διευθυντής αρχιτεκτονικού γραφείο gehl architects), Mandela project, Marcia Goodwin (διαχειρίστρια προγραμμάτων στο Δήμο του Orlando), Nektar Duma, (αρχιτέκτονας με ειδίκευση στα ποδήλατα, Shkodra), Poster for tomorrow, Yılmaz Büyükerşen (δήμαρχοςτου Eskisehir), Ελληνογερμανική πρωτοβουλία "Καλημέρα Γερμανία", Μιχάλης Καβαρατζής (καθηγητής στο Λέιστερ και ειδήμων στην ταυτότητα τόπου), Οργανισμός Maslaha,

Γίνε αλλιώς